•  
  எதிர்வருபவை

    
   
  26.02.2017 kl. 17.00 செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
   

   04.03.2017 kl. 16.30 மறைக்கல்வி மாணவா்களிற்கான ஒன்றுகூடல்(St.Johannes)
   
  05.03.2017 kl. 17.00 செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
   
  12.03.2017 kl. 17.00 செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
   
  19.03.2017 kl. 17.00 செபமாலையுடன் ஞாயிறு திருப்பலி
 • X4A4195
 • X4A2465
 • X4A1596
 • X4A2059
 • X4A9200
 • MHtilbyg 16

 • 7X4A7330
 • St. Cecilia Day 2016
 • மறைக்கல்வி விழா - 2016
 • CATWAS உதவும் கரங்கள் கலைமாலை 2016

mini3

August 2016 - March 2017

valipadulist-

திருத்தந்தை மறையுரைகள்

trepop

திருத்தந்தையின் இம்மாத கருத்துக்களுக்காக (பிப்ரவரி-2017) செபிப்போம்

08.02.2017:-2 திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரை : அமைதிக்கும் தேறுதலுக்கும் ஆதாரமாகும் நம்பிக்கை

 

08.02.2017: திருத்தந்தையின் கண்காணிப்பில், புலம்பெயர்ந்தோர் பிரிவு

06.02.2017:-நற்செயல்களின் சாட்சியம் வழியே, உலகின் ஒளியாக விளங்க‌

திருத்தந்தையின் இம்மாத கருத்துக்களுக்காக (நவம்பர்-2016) செபிப்போம்

20.11.2016:-இரக்கத்தின் உண்மை கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருக்கும்.

19.11.2016-பகைவரை அன்புகூரவும், அவர்களுக்காக செபிக்கவும் பழகுவோம்.

18.11.2016:-நீதிக்கும் பிறரன்பிற்கும் இடையே ஆரோக்கியமான உறவு தேவை.

17.11.2016:-இயேசுவின் இதயத்தை இன்றும் புண்படுத்துகிறோம் - திருத்தந்தை.

16.11.2016:-திருத்தந்தை : நமக்குத் தீமை செய்வோர் மீது பொறுமை.

13.11.2016:- திருத்தந்தை : கடவுளும், அயலவருமே நம் பெரும் செல்வங்கள்.

11.11.2016:-ஏழைகளிடம் மிகவும் தாழ்மையுடன் திருத்தந்தை மன்னிப்பு.

09.11.2016:-மறைக்கல்வியுரை : நோயாளிகளையும் சிறைக்கைதிகளையும் சந்திக்க...

06.11.2016:- சிறைப்பட்டோரின் யூபிலி விழாவில் திருத்தந்தையின் மறையுரை

05.11.2016:- பணத்தின் ஆட்சி மனிதரை கொடுமைக்காரர்களாக்குகிறது

04.11.2016-2:- இறந்த கர்தினால்கள், ஆயர்களுக்காக திருத்தந்தை திருப்பலி

04.11.2016-1:- இறைவன் நம்மை எப்பொழுதும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்

03.11.2016:-அல்பேனியாவில் அருளாளர்களாக உயர்த்தப்படும் 38 மறைசாட்சிகள்

02.11.2016:- அனைத்து ஆன்மாக்களின் திருநாளில் திருத்தந்தையின் மறையுரை

01.11.2016:- அனைத்துப் புனிதர்கள் பெருவிழாவில் திருத்தந்தையின் மறையுரை

அனைத்தையும் பார்க்க