•  
  எதிர்வருபவை

   
   
  30.10.2016 மறைக்கல்வி தினம் 
   
   
  05.11.2016 - Kl. 1800 –    CATWAS, உதவும் கரங்கள் கலைமாலை
   
  05.11.2016 – பீடப்பணியாளர் கருத்தமர்வு

  06.11.2016 – சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி

  30.12.2016 – ஒளி விழா, Kjenn Samfunnshus
 • X4A9200
 • 7X4A7330
 • MHtilbyg 16

mini3

August 2016-December 2016

valipadulist-

pops prayer

திருத்தந்தை மறையுரைகள்

trepop

திருத்தந்தையின் இம்மாத கருத்துக்களுக்காக (அக்டோபர்-2016) செப்பிபோம்

19.10.2016:-திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரை : நம்பிக்கை செயல்வடிவம் பெறாவிட்டால் தன்னிலே உயிரற்றது

18.10.2016:- நல்ல மேய்ப்பர் அதிகாரத்தையும் பணத்தையும் வெறுப்பவர்

16.10.2016:- செபத்தின் உதவியுடன் போராடி வெற்றி பெற்றவர்களே புனிதர்கள்

14.10.2016:- இறைவன் நம் நன்மையையே எப்போதும் விரும்புகிறார்

13.10.2016:- "இறைவனுக்குச் சொந்தமான மக்களின்" பண்புகள் – திருத்தந்தை

02.10.2016-1:- அசர்பைஜான் அமலஅன்னை ஆலயத்தில் திருத்தந்தை வழங்கிய மறையுரை

02.10.2016-2:- அமலஅன்னை ஆலயத்தில் திருத்தந்தையின் மூவேளை செப உரை

03.10.2016:- அப்பாவி மக்களை அன்னை மரியாவிடம் ஒப்படைக்கிறேன்

04.10.2016-1:- செய்தியாளர்களுக்காகச் செபிக்க திருத்தந்தை அழைப்பு

04.10.2016-2:- இத்தாலி நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் திருத்தந்தை

05.10.2016:-. கத்தோலிக்க, ஆங்கிலிக்கன் சபைகளின் கூட்டறிக்கை

07.10.2016-1:- புனித பேதுரு பசிலிக்காவில் இயேசு சபை 36வது பேரவைப் பிரதிநிதிகள்

07.10.2016-2:-அமலமரி தியாகிகள் சபையின் பிரதிநிதிகளுடன் திருத்தந்தை

08.10.2016:- நம் அன்னை, இயேசு என்ற மாபெரும் கொடையை வழங்க விரும்புகிறார்

திருத்தந்தையின் இம்மாத  கருத்துக்களுக்காக (செப்டம்பர்-2016) செபிப்போம்

24.09.2016-2:- அனைத்து இரக்கப்பணிகளிலும் செபமே நம் ஊக்க மருந்து

24.09.2016-1:- எச்சூழலிலும் அன்பு மன்னிப்பு மற்றும் பிறர் மதிப்பே நம் பதில்.

20.09.2016-3:-அசிசியில் போரினால் துன்புறும் அனைத்து நாடுகளுக்காக செபம்.

20.09.2016-2:- அமைதியின் வாய்க்கால்களாக வாழ்க – திருத்தந்தையின் வாழ்த்து.

20.09.2016-1:- துன்புறும் மக்களின் அழுகுரல்களுக்கு நம் செவிகளைத் திறப்போம்.

19.09.2016:- ஒளியின் மக்களாகச் செயல்படுவோம் - திருத்தந்தை.

18.09.2016:- திருத்தந்தை - கிறிஸ்தவ முன்மதியோடு செயல்படவேண்டும்.

16.09.2016:- மருத்துவமனையில் திருத்தந்தையின் இரக்கத்தின் யூபிலி சந்திப்பு.

15.09.2016:- திருத்தந்தை: எந்நிலையிலும் நமக்கொரு தாய் இருக்கிறார்.

07.09.2016:- புதன் மறைக்கல்வியுரை : இரக்கத்தின் கருவிகளாக செயல்பட அழைப்பு.

04.09.2016:- புனிதர் பட்டத் திருப்பலியில் திருத்தந்தை வழங்கிய மறையுரை.

03.09.2016:- துன்புறுவோர்க்கு முதுகைக் காட்டுவது நவீனகால பாவம்.

02.09.2016:-அன்னை தெரேசாவின் புனிதர்பட்ட விழாவுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இலச்சினை

01.09.2016:-திருத்தந்தை : நம் பொதுவான இல்லத்திற்கு இரக்கம் காட்டுவோம்

------------------------------------------------------------------

திருத்தந்தையின்இம்மாத கருத்துக்களுக்காக 

(ஆகஸ்ட் 2016) செபிப்போம்

31.08.2016:-திருத்தந்தையின் மறைக்கல்வியுரை :------ மனிதரிடையே சீரான உறவுகளை மீட்டுத் தருகிறது விசுவாசம்

28.08.2016:-திருத்தந்தை 16ம் பெனடிக்ட் தனது பணி ஓய்வு பற்றி.

27.08.2016:-அறவழிமுறை : அமைதிக்கு ஓர் அரசியல் வழியாகும்

 24.08.2016:-மறைக்கல்வியுரை : பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக செபிப்போம்.

15.08.2016-2:- கர்தினால் கிரேசியஸ் : திருஅவை எப்போதும் ஒப்புரவு, அமைதியின் தூதராகும்

15.08.2016-1:- வாழ்வின் சுமையால் துன்புறும் பெண்களை நினைவுகூர்வோம்

13.08.2016:- முன்னாள் பாலியல் தொழிலாளர்களைச் சந்தித்தார் திருத்தந்தை

07.08.2016:- இறைவனுக்காக இதயக் கதவை திறந்து வைப்போம்.

02.08.2016:-போலந்து கர்தினால் Macharski இறைபதம் சேர்ந்தார்.

அனைத்தையும் பார்க்க