பீடப்பரிசாதகர்கள்

Ministranthelg 2017

Ministrant-NM 2017 Plakat nett

Ministrant-seminar

seminar minstrant

இலையுதிர் விடுமுறையுலா

mini1ஒஸ்லோ தமிழ் கத்தோலிக்க பீடப்பணியார் கடந்த புதன்கிழமை (30.09.2015) இணைந்திருந்த இலையுதிர் விடுமுறையுலா: Megazone og Paintballparken, Oslo.

Ministranter||messelister

Ledere:

Mobilnummer

Foresattes nummer

Kevin Alfred 94139152 97433757
Evan Uthayaseelan    
     
     
Ministranter:    
Jyesitha Anthonipillai    
Arushaa Rajesh    
Dennis Alfred   97433757
Piravin Alfred   97433757
Charlos Puvanendaran    
Erwin Rodney    
Thivyan Victor Johnshon    
Annushan Antonyraj    
Annushan sin lillebror    
Melvin Uthayaseelan    
Amirtha J Philip    
Aroran J Philip    
Maxon    
Kevin Anthonipillai    
Aron    
Astror    
Thomas    
Antony    
Jonathan   45808586
Richard   41297090
Revin    
Johan    
Gideun    
Vinushan Antonyraj    

 

Februar Gruppe   Mai Gruppe
01.02.2015 2   03.05.2015 1
08.02.2015 1   10.05.2015 2
15.02.2015 2   17.05.2015 1
22.02.2015 1   24.05.2015 2
      31.05.2015 1
         
Mars Gruppe   Juni Gruppe
01.03.2015 2   07.06.2015 2
08.03.2015 1   14.06.2015 1
15.03.2015 2   21.06.2015 2
22.03.2015 1   28.06.2015 1
29.03.2015 2      
         
         
April Gruppe      
05.04.2015 1      
12.04.2015 2      
19.04.2015 1      
26.04.2015 2      

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Dennis Piravin
Kevin Jyesitha
Astror Aron
Thomas Anthony
Aroran Amirtha
Melvin Jonathan
Vinushan Arushaa
Maxon Anushan
Gideun Johan
Richard Gideun
Thivyan Charlos

05.04.2015 -உயிர்ப்பு ஞாயிறு: 17:00

 X4A0935

இவ்வருட(2014) உறுதிப் பூசுதலில் Biskop உடன் எம்மவர்கள்

 MG 3928