விழாக்கள்

Olivila 2016

olivila2016 plakat endelig

உறுதி பூசுதல்அருட்சாதனம் 28-5-2016

சென்.ஜொஹனஸ்பங்கில், வைகாசி 28ம் திகதி (28-5-2016) உறுதி பூசுதல்அருட்சாதனம் பெற்றுக்கொண்ட நம் பிள்ளைகள்.

ஒளிவிழா 2015

olivila banner2015 web

திருஉடல் திருஇரத்த

 MG 0408கிறிஸ்துவின் திருஉடல் திருஇரத்தப் பெருவிழா

ஒளிவிழா 2005

முதன்முறையாக எமது ஆன்மீகசபையினால் 30.12.2005 அன்று Oslo Folkethus இல் ஒளிவிழா கொண்டாடப்பட்டது. 1992ம் ஆண்டு கத்தோலிக்க தமிழ் இளைஞர் ஓன்றியத்தால் ஆரம்பிக்கபட்ட ஒளிவிழா இன்றும் தொடர்ந்து எமது மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது.

front