மறைக்கல்வி விழாக்கள்

மறைக்கல்வி மாணவா்களிற்கான ஒன்றுகூடல் 04.03.2017

04.03.2017 அன்று மறைக்கல்வி மாணவா்களிற்கான ஒன்றுகூடல் st.Johannes ஆலயத்தில் இடம்பெற்றது.

IMG 3091

மறைக்கல்வி விழா_2014

19.10.2014 Bredtvet  kirke வில் நடைபெற்ற மறைக்கல்வி விழாவில் எடுக்கப்பட்ட படங்கள்