இனிவரும் வாசகங்கள்

சனவரி - 2019

01.01.2019 - கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8 ஆம் நாள் இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா

டிசம்பர் - 2018

31.12.2018 - நன்றித்திருப்பலி

30.12.2018 - திருக்குடும்பப் பெருவிழா

24.12.2018 - கிறிஸ்து பிறப்பு திருப்பலி

23.12.2018 - திருவருகைக்கால நான்காம் ஞாயிறு

16.12.2018 - திருவருகைக்கால மூன்றாம் ஞாயிறு

09.12.2018 - திருவருகைக்கால இரண்டாம் ஞாயிறு

02.12.2018 - திருவருகைக்கால முதலாம் ஞாயிறு

நவம்பர் -  2018

25.11.2018 -கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

18.11.2018 - பொதுக்காலம் 33-ம் ஞாயிறு

11.11.2018 - பொதுக்காலம் 32-ம் ஞாயிறு

04.11.2018 - பொதுக்காலம் 31-ம் ஞாயிறு

02.11.2018 -சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி

அக்டோபர் - 2018

28.10.2018 - பொதுக்காலம் 30-ம் ஞாயிறு

21.10.2018 - பொதுக்காலம் 29-ம் ஞாயிறு

14.10.2018 - பொதுக்காலம் 28-ம் ஞாயிறு

07.10.2018 - பொதுக்காலம் 27-ம் ஞாயிறு

செப்டம்பர் மாதம் - 2018

30.09.2018 - பொதுக்காலம் 26-ம் ஞாயிறு

23.09.2018 - பொதுக்காலம் 25-ம் ஞாயிறு

16.09.2018 - பொதுக்காலம் 24-ம் ஞாயிறு

09.09.2018 - பொதுக்காலம் 23-ம் ஞாயிறு

02.09.2018 - பொதுக்காலம் 22-ம் ஞாயிறு

ஆகஸ்ட் மாதம் - 2018

26.08.2018 - பொதுக்காலம் 21-ம் ஞாயிறு

19.08.2018 - பொதுக்காலம் 20-ம் ஞாயிறு

15.08.2018 - தூய கன்னி மரியாளின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

12.08.2018 - பொதுக்காலம் 19-ம் ஞாயிறு

05.08.2018 - பொதுக்காலம் 18-ம் ஞாயிறு

ஜுலை மாதம் - 2018

29.07.2018 - தூய ஊலாவ்

22.07.2018 - பொதுக்காலம் 16-ம் ஞாயிறு

15.07.2018 - பொதுக்காலம் 15-ம் ஞாயிறு

08.07.2018 - பொதுக்காலம் 14-ம் ஞாயிறு

01.07.2018 - பொதுக்காலம் 13-ம் ஞாயிறு

ஜூன் மாதம் - 2018

24.06.2018 - திருமுழுக்கு யோவான் பிறப்பு

17.06.2018 - பொதுக்காலம் 11-ம் ஞாயிறு

10.06.2018 - பொதுக்காலம் 10-ம் ஞாயிறு

03.06.2018 - கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

மே மாதம் - 2018

27.05.2018 - பரிசுத்த தம திருத்துவத் பெருவிழா

20.05.2018 - தூய ஆவியானவரின் விழா

13.05.2018- பாஸ்கா காலம்- 7ஆம் வாரம்

10.05.2018-ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு பெரு விழா

06.05.2018 - பாஸ்கா காலம்- 6ஆம் வாரம்

ஏப்ரல் மாதம் - 2018 

29.04.2018 - பாஸ்கா காலம் - 5ஆம் வாரம்

22.04.2018 - பாஸ்கா காலம் - 4ஆம் வாரம்

15.04.2018- பாஸ்கா காலம்- 3ஆம் வாரம்

08.04.2018- பாஸ்கா காலம் - 2ஆம் வாரம்

01.04.2018 - ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

மார்ச் மாதம் - 2018

31.03.2018 - பாஸ்கா திருவிழிப்பு (பெரிய சனி)

30.03.2018 - திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

29.03.2018 - ஆண்டவரின் இராவுணத் திருப்பலி (பெரிய வியாழன்)

25.03.2018 - ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

18.03.2018 - தவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு)

11.03.2018 - தவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு)

04.03.2018 - தவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு - (2ஆம் ஆண்டு)

பிப்ரவரி மாதம்-2018

25.02.2018 - தவக்காலம் 2-ம் ஞாயிறு -- (2ஆம் ஆண்டு)

18.02.2018 - தவக்காலம் 1-ம் ஞாயிறு -- (2ஆம் ஆண்டு)

14.02.2018 --- திருநீற்றுப் புதன் (2ஆம் ஆண்டு)

11.02.2018 - பொதுக்காலம் 6-ம் ஞாயிறு -- (2ஆம் ஆண்டு)

04.02.2018 - பொதுக்காலம் 5-ம் ஞாயிறு -- (2ஆம் ஆண்டு)

 

ஜனவரி மாதம் - 2018

28.01.2018 :- பொதுக்காலம் 4-ம் ஞாயிறு

21.01.2018:- பொதுக்காலம் 3-ம் ஞாயிறு

14.01.2018:- பொதுக்காலம் 2-ம் ஞாயிறு

07.01.2018 - ஆண்டவரின் திருக்காட்சி

01.01.2018 :- கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8 ஆம் நாள் இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா

 

டிசம்பர் மாதம் 2017

31.12.2017-திருக்குடும்ப விழா

24.12.2017 -கிறிஸ்து பிறப்பு பெரு விழா (இரவில் திருப்பலி)

17.12.2017 - திருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு

10.12.2017 - திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

03.12.2017 - திருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு

நவம்பர் மாதம் - 2017

26.11.2017 - பொதுக்காலம் 34-ம் ஞாயிறு - கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

19.11.2017 - பொதுக்காலம் 33-ம் ஞாயிறு

12.11.2017 - பொதுக்காலம் 32-ம் ஞாயிறு

05.11.2017 -பொதுக்காலம் 31-ம் ஞாயிறு

02.11.2017 - சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி

அக்டோபர் மாதம் - 2017 

29.10.2017 - பொதுக்காலம் 30-ம் ஞாயிறு

22.10.2017 - பொதுக்காலம் 29-ம் ஞாயிறு

15.10.2017 - பொதுக்காலம் 28-ம் ஞாயிறு

08.10.2017 - பொதுக்காலம் 27-ம் ஞாயிறு

01.10.2017 - பொதுக்காலம் 26-ம் ஞாயிறு

செப்டம்பர் மாதம் - 2017

24.09.2017 - பொதுக்காலம் 25-ம் ஞாயிறு

17.09.2017 - பொதுக்காலம் 24-ம் ஞாயிறு

10.09.2017 - பொதுக்காலம் 23-ம் ஞாயிறு

03.09.2017 - பொதுக்காலம் 22-ம் ஞாயிறு

ஆகஸ்டு மாதம் - 2017

27.08.2017 - பொதுக்காலம் 21-ம் ஞாயிறு

20.08.2017 - பொதுக்காலம் 20-ம் ஞாயிறு

15.08.2017 - தூய கன்னி மரியாளின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

13.08.2017 - பொதுக்காலம் 19-ம் ஞாயிறு

06.08.2017 - ஆண்டவரின் உருமாற்ற விழா

ஜூலை மாதம் - 2017

30.07.2017 - பொதுக்காலம் - 17 ஆம் ஞாயிறு

23.07.2017 - பொதுக்காலம் - 16 ஆம் ஞாயிறு

16.07.2017 - பொதுக்காலம் - 15 ஆம் ஞாயிறு

09.07.2017 - பொதுக்காலம் - 14 ஆம் ஞாயிறு

02.07.2017 - பொதுக்காலம் - 13ஆம் ஞாயிறு

ஜூன் மாதம் - 2017

25.06.2017 - பொதுக்காலம் -12 ஆம் ஞாயிறு

18.06.2017 - கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

11.06.2017 - பரிசுத்த திரித்துவம் பெருவிழா

04.06.2017 -தூய ஆவியானவரின் விழா

மே மாதம் - 2017

28.05.2017 - ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

21.05.2017 - பாஸ்கா காலம்- 6ஆம் வாரம்

14.05.2017 - பாஸ்கா காலம் - 5ஆம் வாரம்

07.05.2017 - பாஸ்கா காலம் - 4ஆம் வாரம்

ஏப்ரல் மாதம் - 2017

30.04.2017-பாஸ்கா காலம் - 3ஆம் வாரம்

23.04.2017-பாஸ்கா காலம்- 2ஆம் வாரம்

16.04.2017-பாஸ்கா ஞாயிறு திருப்பலி

15.04.2017-பாஸ்கா திருவிழிப்பு திருப்பலி-பெரிய சனி

14.04.2017-திருப்பாடுகளின் வெள்ளி-பெரிய வெள்ளி

13.04.2017-ஆண்டவரின் இராவுணத் திருப்பலி- பெரிய வியாழன்

09.04.2017-ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு 

02.04.2017- தவக் காலம் - 5 ஆம் வாரம்

----------------------------------

மார்ச் மாதம் - 2017

26.03.2017- தவக் காலம் - 4 ஆம் வாரம்

19.03.2017- தவக் காலம் - 3 ஆம் வாரம்

12.03.2017- தவக் காலம் - 2 ஆம் வாரம்

05.03.2017-தவக் காலம் - 1 ஆம் வாரம்

01.03.2017-திருநீற்றுப் புதன்

--------------------------

பிப்ரவரி மாதம் -  2017 

26.02.2017:- பொதுக்காலம் 8-ம் ஞாயிறு

 19.02.2017:- பொதுக்காலம் 7-ம் ஞாயிறு

 12.02.2017:- பொதுக்காலம் 6-ம் ஞாயிறு

05.02.2017:- பொதுக்காலம் 5-ம் ஞாயிறு

 ----------------------------------

ஜனவரி மாதம்-2017

29.01.2017-பொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறு

22.01.2017-பொதுக்காலம் 3ம் ஞாயிறு

15.01.2017-பொதுக்காலம் 2ம் ஞாயிறு

08.01.2017-ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு

01.01.2017-கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8ஆம் நாள் இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா

-------------------------------------------------------------------

31.12.2016-கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 7ஆம் நாள்

30.12.2016-இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம்

25.12.2016-விடியற்காலைத் திருப்பலி

25.12.2016-பகலில் திருப்பலி

25.12.2016-இரவில் திருப்பலி 

24.12.2016-கிறிஸ்து பிறப்பு - திருவிழிப்புத் திருப்பலி

18.12.2016- திருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு

11.12.2016-திருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு

04.12.2016-திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

-----------------------------------------------

27.11.2016:- திருவருகைக்கால முதலாம் ஞாயிறு

20.11.2016:-கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

13.11.2016:-பொதுக்காலம் 33-ம் ஞாயிறு

06.11.2016:- பொதுக்காலம் 32-ம் ஞாயிறு

----------------------------------------------------

30.10.2016:- பொதுக்காலம் 31ம் ஞாயிறு

23.10.2016:- பொதுக்காலம் 30ம் ஞாயிறு

16.10.2016:- பொதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறு

09.10.2016:- பொதுக்காலம் 28ம் ஞாயிறு

02.10.2016:-பொதுக்காலம் 27ம் ஞாயிறு

-------------------------------------------------

25.09.2016- பொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறு

18.09.2016- பொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு

11.09.2016- பொதுக்காலம் 24ம் ஞாயிறு

04.09.2016- பொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறு

-------------------------------------------------

28.08.2016-பொதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறு

21.08.2016-பொதுக்காலம் 21ம் ஞாயிறு

15.08.2016- புனித கன்னி மரியாளின் விண்ணேற்பு பெருவிழா.

14.08.2015-பொதுக்காலம் 20ம் ஞாயிறு

07.08.2016-பொதுக்காலம் 19ம் ஞாயிறு

---------------------------------------------------

31.07.2016-பொதுக்காலம் 18ம் ஞாயிறு

24.07.2016-பொதுக்காலம் 17ம் ஞாயிறு

17.07.2016-பொதுக்காலம் 16ம் ஞாயிறு

10.07.2016-பொதுக்காலம் 15ம் ஞாயிறு

03.07.2016-பொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு

---------------------------------------------------------

26.06.2016-பொதுக்காலம் 13ம் ஞாயிறு

19.06.2016-பொதுக்காலம் 12ம் ஞாயிறு

12.06.2016-பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு

05.06.2016-பொதுக்காலம் 10ம் ஞாயிறு

------------------------------------------------------------------------------------------

29.05.2016-கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

22.05.2016-பரிசுத்த திரித்துவம் பெருவிழா(மூவொரு கடவுள்)

15.05.2016-தூய ஆவியானவரின் விழா(பெருவிழாத் திருப்பலி)

08.05.2016 பாஸ்கா காலம் 7ம் ஞாயிறு(ஆண்டவரின் விண்ணேற்புப் பெருவிழா)

 

01.05.2016 பாஸ்கா 6 ம் ஞாயிறு


24.04.2016 பாஸ்கா 5 ம் ஞாயிறு
17.04.2016 பாஸ்கா 4 ம் ஞாயிறு
10.04.2016 பாஸ்கா 3 ம் ஞாயிறு
03.04.2016 பாஸ்கா 2 ம் ஞாயிறு


20.03.2016 குருத்து ஞாயிறு 
24.03.2016 பெரிய வியாழன் 
25.03.2016 பெரிய வெள்ளி 
26.03.2016 பாஸ்கா திருவிழிப்பு சனி 
27.03.2016 பாஸ்கா ஞாயிறு 
13.03.2016-தவக் காலம் 5ம் வாரம் 
06.03.2016-தவக் காலம் 4ம் வாரம் 

 


28.02.2016-தவக் காலம் 3ம் வாரம்

21.02.2016-தவக் காலம் 2ம் வாரம்14.02.2016-தவக் காலம் 1ம் வாரம்
10.02.2016-திருநீற்றுப் புதன்
07.02.2016-பொதுகாலத்தின் 5ம் ஞாயிறு


31.01.2016-பொதுகாலத்தின் 2ம் ஞாயிறு
24.01.2016-பொதுகாலத்தின் 2ம் ஞாயிறு
17.01.2016-பொதுகாலத்தின் 2ம் ஞாயிறு
10.01.2016-ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு


06.12.2015-திருவருகைக்கால இரண்டாம் ஞாயிறு
13.12.2015-திருவருகைக்கால மூன்றாம் ஞாயிறு
20.12.2015 திருவருகைக்கால நான்காம் ஞாயிறு
24.12.2015-கிறிஸ்து பிறப்பு திருப்பலி
27.12.2015-திருக்குடும்பப் பெருவிழா
31.12.2015-நன்றித் திருப்பலி

01.01.2016 கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8 ஆம் நாள்
03.01.2016-ஆண்டவரின் திருக்காட்சி திருவிழா


29.11.2015:திருவருகைக்கால முதலாம் ஞாயிறு
22.11.2015:கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

15.11.2015:பொதுகாலத்தின் 33ம் ஞாயிறு
08.11.2015:பொதுகாலத்தின் 32ம் ஞாயிறு
01.11.2015:சகல ஆத்துமாக்கள் திருப்பலி


25.10.2015:பொதுகாலத்தின் 30ம் ஞாயிறு
18.10.2015:பொதுகாலத்தின் 29ம் ஞாயிறு

11.10.2015:பொதுகாலத்தின் 28ம் ஞாயிறு

04.10.2015:பொதுகாலத்தின் 27ம் ஞாயிறு

20.09.2015:பொதுகாலத்தின் 25ம் ஞாயிறு
13.09.2015:பொதுகாலத்தின் 24ம் ஞாயிறு
06.09.2015:பொதுகாலத்தின் 23ம் ஞாயிறு

30.08.2015:பொதுகாலத்தின் 22ம் ஞாயிறு
23.08.2015-பொதுகாலத்தின் 21ம் ஞாயிறு
22.08.2015-தூய கன்னி மரியா
16.08.2015-பொதுகாலத்தின் 20ம் ஞாயிறு
15.08.2015-தூய கன்னி மரியா
09.08.2015-பொதுகாலத்தின் 19ம் ஞாயிறு
02.08.2015-பொதுகாலத்தின் 18ம் ஞாயிறு

 

14.06.2015--பொதுகாலத்தின் 11ம் ஞாயிறு
21.06.2015--பொதுகாலத்தின் 12ம் ஞாயிறு
28.06.2015--பொதுகாலத்தின் 13ம் ஞாயிறு
05.07..2015--பொதுகாலத்தின் 14ம் ஞாயிறு
12.07.2015--பொதுகாலத்தின் 15ம் ஞாயிறு
19.07..2015--பொதுகாலத்தின் 16ம் ஞாயிறு
26.07..2015--பொதுகாலத்தின் 17ம் ஞாயிறு