செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
✠ புனித லூர்து அன்னை ✠ 193
✠ அருளாளர் அன்னி கேத்தரீன் எம்மேரிச் ✠ 197
✠ அருளாளர் ஒன்பதாம் பயஸ் ✠ (Blessed Pius IX) 229
✠ புனித அருளானந்தர் ✠ 228
✠ புனிதர் ஜான் போஸ்கோ ✠ 232
✠ புனித செபஸ்தியார் ✠ 336
✠ புனிதர் சார்லஸ் ✠ 322
✠ புனித வனத்து அந்தோனியார் ✠ 314
✠ அருளாளர் தேவசகாயம் பிள்ளை ✠ 316
✠ குவாதலூப்பே அன்னை ✠ 35
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவ விழா 32
✠ புனித அம்புரோஸ் ✠ 32
திருவருகைக்காலம் 43
பாடகர்களின் பாதுகாவலி புனித செசீலியா 36
தூய கன்னிமரியாவை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா 61
உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்களின் மன்றாட்டு மாலை 60
“கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின், அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை” 45
புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா 51
✠ திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் ✠ ( யோவான் பவுல் ) 41
✠ புனித லூக்கா ✠ 48
✠ புனித அந்தியோக்கு இஞ்ஞாசியார் ✠ ஆயர், இரத்த சாட்சி மற்றும் திருச்சபையின் தந்தையர் 36
✠ புனித செபமாலை அன்னை ✠ 51
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ கன்னியர் 34
✠ புனித ஃபவுஸ்டினா ✠ கன்னியர் 40
✠ புனித அசிசி ஃபிரான்சிஸ் ✠ 36
✠ குழந்தை இயேசுவின் சிறு மலராகிய புனித தெரேசம்மாள் ✠ 64
செபமாலை மாதாவின் புகழ் மாலை : 64
அக்டோபர் மாதம் புனித செபமாலை அன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது: 41
'வானம் திறந்திருப்பதையும் கடவுளின் தூதர்கள் மானிடமகன்மீது ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்' (காண். யோவான் 1:47-51) 37
✠ பியட்ரல்சினா நகரின் புனித பியோ ✠ ( St. Pio of Pietrelcina ) 44