செபங்கள்

காட்டுக
தலைப்பு படிப்புகள்
புனித லூர்து நகரின் பெர்னதெத் 79
St ஜான் நகரைச் சேர்ந்த அருளாளர் தாமஸ் 80
✠ புனிதர் ஸ்தனிஸ்லாஸ் ✠ 227
✠ புனித ரிச்சர்ட் ✠ 232
சிலுவையில் இயேசுவின் ஏழு இறுதி வார்த்தைகள் 343
சிலுவையை பற்றிய அரிய உண்மைகள் 321
உலகத் திருச்சபையின் பாதுகாவலர் - புனித யோசேப்பு 308
✠ புனிதர் கடவுளின் ஜான் ✠ 287
✠ புனிதர்கள் பெர்பெச்சுவா மற்றும் ஃபெலிஸிட்டா ✠ 289
✠ புனிதர் கொலெட் ✠ 284
புனித அகுஸ்தீனார் விரும்பி ஜெபித்த மன்றாட்டு 295
மரியாவின் ஏழு வியாகுலங்கள் 301
✠ புனித லூர்து அன்னை ✠ 302
✠ அருளாளர் அன்னி கேத்தரீன் எம்மேரிச் ✠ 298
✠ அருளாளர் ஒன்பதாம் பயஸ் ✠ (Blessed Pius IX) 316
✠ புனித அருளானந்தர் ✠ 318
✠ புனிதர் ஜான் போஸ்கோ ✠ 322
✠ புனித செபஸ்தியார் ✠ 371
✠ புனிதர் சார்லஸ் ✠ 353
✠ புனித வனத்து அந்தோனியார் ✠ 356
✠ அருளாளர் தேவசகாயம் பிள்ளை ✠ 353
✠ குவாதலூப்பே அன்னை ✠ 67
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவ விழா 60
✠ புனித அம்புரோஸ் ✠ 65
திருவருகைக்காலம் 79
பாடகர்களின் பாதுகாவலி புனித செசீலியா 66
தூய கன்னிமரியாவை காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா 95
உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்களின் மன்றாட்டு மாலை 98
“கிறிஸ்துவோடு நாம் இறந்தோமாயின், அவரோடு வாழ்வோம் என்பதே நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கை” 74
புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா 86