செய்திகள்

இயேசு

மாடுறை குடிலில் 
மன்னவன் இயேசு 
அகதியாக 
தரித்திரத்தின் உச்சம் 
பிறப்பு 

2016 புதிய ஆண்டின் திருப்பலி படங்கள்

புதிய ஆயர்

frjustinஅக்.13,2015. இலங்கையின் யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டத்தின் புதிய ஆயராக,

பங்குச் சபை தெரிவு 2014-Bredtvetkirke

ஒஸ்லோ மறைமாவட்டத்தில் பங்குச்சபை தெரிவுக்குரிய நேரம் இப்பொழுது வந்துவிட்டது.