•  02.09.2018 அன்று சிறப்பு திருப்பலியும் அதனை தொடர்ந்து இட மாற்றலாகும் எமது
  அன்மீக வழிகாட்டிக்கு நன்றி கூறலும், புதிய  அன்மீக வழிகாட்டியை
  வரவேற்ரலும் இடம்பெறும், அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

  7X4A5508

 • எமது புதிய ஆன்மிகவழிகாட்டி அருட்தந்தை அற்புதராஜா ஞானப்பிரகாசம் அ.ம.தி
   
  Fr Atputharaja
   
  GNANAPRAGASAM, Atputharajah O.M.I
  Mobile: 404 09 743
 • 7X4A5330
 • 7X4A5421
 • Mariaholm 2018
 • ST. JOHANNES`S NYE SOGNEADMINISTRATOR P. BHARATH DAMACIUS VILLAVARAYEN

தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2018 - November 2018 

valipadulist-