•  02.09.2018 அன்று சிறப்பு திருப்பலியும் அதனை தொடர்ந்து இட மாற்றலாகும் எமது
  அன்மீக வழிகாட்டிக்கு நன்றி கூறலும், புதிய  அன்மீக வழிகாட்டியை
  வரவேற்ரலும் இடம்பெறும், அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

  7X4A5508

 • எமது புதிய ஆன்மிகவழிகாட்டி அருட்தந்தை அற்புதராஜா ஞானப்பிரகாசம் அ.ம.தி
   
  Fr Atputharaja
   
  GNANAPRAGASAM, Atputharajah O.M.I
  Mobile: 404 09 743
 • 7X4A5330
 • 7X4A5421
 • Mariaholm 2018
 • ST. JOHANNES`S NYE SOGNEADMINISTRATOR P. BHARATH DAMACIUS VILLAVARAYEN

தமிழ் திருப்பலி (Fr.Jeyanthan)

1 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl. 17:30
2 வது ஞாயிறு - Bredtvet - Kl.17:30 & Lillestrøm - Kl.19:00
3 வது ஞாயிறு - Tønsberg Kl.13:30 & Bredtvet - Kl.17:30
4 வது ஞாயிறு - Jessheim Kl.13:00 & Bredtvet - Kl.17:30
(5 வது ஞாயிறு - Bredtvet Kl.17:30)

August 2018 - November 2018 

valipadulist-

ஆன்மீகசபையின் அர்ப்பணம்

12.05.2014 திருப்பலியில் புதிய ஆன்மீகசபை அங்கத்தவர்கள் அனைவரும் பாஸ்கா மெழுகுதிரியில் விளக்கேற்றி "பணிவிடை பெற அல்ல பணிவிடை புரியவே வந்தேன்" என்னும் இயேசுவின் முன்மாதிரியை பின்பற்றி பணியாற்ற உறுதிஎடுத்துக்கொண்டார்கள்.

6 து நிர்வாகக்குழு தெரிவும் வருடாந்த பொதுக்கூட்டமும்

எமது ஆன்மீகப்பணியகத்தின் 6 வது நிர்வாகக்குழு தெரிவும் வருடாந்த பொதுக்கூட்டமும் 04.05.2014  ஞாயிறு அன்று திருப்பலியின் பின்பு இடம் பெற்றது.